Back to top

HÍD II

 Jelentkezési lap Híd I-II Programra 2015

Tájékoztató a HÍD programról

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium (6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 34.) a 2011. évi CXC. számú, „A nemzeti köznevelésről” alkotott törvény 12. fejezete 14. §-a alapján a Köznevelési Hídprogramok keretében segítséget kíván nyújtani a tanulóknak a középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz, a munkába álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez a komplex, tanulmányi, szociális, kulturális, képességbeli és személyiségfejlesztését támogató pedagógiai tevékenységgel.

A HÍD I. program

A Híd I. programban olyan tanköteles korú fiatalokat várunk, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, de középfokú iskolába nem nyertek felvételt. Elsődleges cél a Híd I. programban a továbbtanuláshoz szükséges, de hiányzó alapvető ismeretek, kompetenciák pótlása, az egyéni képességekre és szükségletekre épülő differenciált fejlődési utak biztosításával. A Híd I. program keretében a tanuló középfokú iskolába történő felvételi vizsgát tesz. A program végén a tanulmányi követelmények teljesítéséről a tanuló tanúsítványt szerez.

– tanulmányi terület kódja: 40

A HÍD II. program

A Híd II. programban a lemorzsolódott vagy az iskolai kudarcok miatt lassabban haladó, de tanköteles korú vagy idősebb − általános iskolai végzettség nélküli – fiatalok jelentkezését várjuk. Elsődleges cél a későbbi foglalkoztathatóság érdekében a szakképzésbe történő bekapcsolódás biztosítása, de legalább a munkavállalásra felkészítés a részszakképesítés megszerzésének lehetőségének biztosításával.

Ha a tanköteles tanuló alapfokú iskolai végzettséggel nem rendelkezik, abban a tanévben, amelyben tizenötödik életévét betölti, de legalább hat általános iskolai évfolyamot sikeresen elvégzett, az általános iskola kezdeményezi a tanuló felvételét a Híd II. programba.

A 10 hónapos C) komponens – tanulmányi terület kódja: 70

A 10 hónapos HÍD II. program szakképzés nélküli közismereti, a szakképző évfolyamra való belépésre felkészítést célozhat. Fókusza: a szakiskolai képzésbe való lépés.

A 20 hónapos A) komponens  – tanulmányi terület kódja: 71

rövidebb képzési idejű rész-szakképesítés mellett hosszabb közismereti képzés a jelentősebb alapkompetencia-hiányokkal küzdő tanulóknak - Asztalosipari szerelő

A 20 hónapos B) komponens  – tanulmányi terület kódja: 72

hosszabb képzési idejű rész-szakképesítés mellett alacsonyabb arányú közismereti képzés a felkészültebb tanulók számára - Építményzsaluzat és fémállvány szerelő

A tanulók részére igény esetén kollégiumi elhelyezést biztosítunk.

Kérdés esetén személyesen, levélben (e-mail) vagy telefonon további tájékoztatást kaphatnak az alábbi elérhetőségeken:

Seres Katalin intézményegység-vezető
Cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth utca 34.
Tel.: 76/462-155
E-mail:
katalin.seres@gmail.com
Mobil: 06-70/953-52-82

Jelentkezni lehet, a mellékelt jelentkezési lapon

Jelentkezési lap Híd I-II Programra 2015